arabacıq

kiç. Kiçik araba. // Uşaq arabası, oyuncaq araba.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • daşıyıcı — sif. 1. Bir şeyi bir yerdən başqa yerə daşıyan, nəql edən maşın, qurğu, arabacıq, konveyer və s. 2. tex. Fəzaya, yaxud uzaqlara uçurulan raketlərin cihazlarla və s. ilə təchiz edilmiş hissəsini müəyyən məsafəyə aparıb çatdıran qurğu. Birinci peyk …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diringə — is. 1. Bax diringi. Arabir diringə (oyun havası) çalanda mütrüb oynamağa başlardı. H. S.. <Nazlı> elə bil, çalğısız, diringəsiz də olsa, bu dəqiqə hökmən oynamaq istəyirdi. Ə. Ə.. 2. Uşaqları, ilk ayaq açarkən yeriməyə alışdıran arabacıq;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diyircək — is. 1. Yeni ayaq açan uşaqları yeriməyə öyrətmək üçün arabacıq; yüyürək. 2. Kiçik metal təkərcik (məs.: mebellərin, royalların və s. ayaqları altında). 3. Təkərcikli konki. 4. tex. Müxtəlif maşın və mexanizmlərdə: barabana və ya təkərəoxşar kiçik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • duracaq — is. 1. Nəqliyyat vasitələrinin dayanacaq yeri; duraq. Biz gəlib duracağa çatdıq. Avtobus duracağı. – Yol üzərində bulunan duracaqların birində bir qədər dincəlmək lazım gəldi. S. H.. Bir qədərdən qatar duracağa çatdı. S. R.. Tramvayın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kranlı — sif. Kranı olan, qaldırıcı mexanizmi olan (bax kran 2). Kranlı maşın. Kranlı arabacıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yüyürük — is. 1. Yeni ayaq tutmağa başlayan uşağın tez və yaxşı yeriməyi öyrənməsi üçün xüsusi quruluşlu arabacıq. Uşaq üçün yüyürük almaq. 2. Uzanıb istirahət etmək üçün iki tərəfdən ağaca, dirəyə bağlanan tor; qamak …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.